پرتکرارترین نام های فصل ۲۰۱۰/۲۰۱۱


دانستنیهای_فوتبالی
دیوید و جیمز هر کدام به ترتیب با ۱۴ و ۱۱ بار تکرار پر تکرار ترین نام ها در فصل ۲۰۱۰/۲۰۱۱ بود با این حال این اولین فصلی بود که دیوید جیمز در آن بازی نکرد