اهدای جوایز دربی 85

تبریک مجدد به برندگان مسابقه #دربی85
نفرات 21 تا 200 مسابقات دربی85 که نام کاربری آنها در لیست زیر موجود هست می بایست جهت دریافت شارژ؛ نام و نام خانوادگی و شماره تلفن همراه خود را با رعایت نکات زیر برای ما ارسال کنید.

🚫 توجه داشته باشید که:
– اگر با #شماره_تلفن_همراه در بازی ثبت نام کرده اید، باید از طریق تلگرام مربوط به همان شماره تلفن، مدارک خود را برای مدیر کانال ساکر چمپیون ارسال کنید.

– اگر با #ایمیل ثبت نام کرده اید باید با همان ایمیل مدارک خود را به ایمیل reward@rashinstudio.ir ارسال کنید.

آدرس کانال تلگرام ساکر چمپیون: @soccerchampions

⭕️ مدارک لازم :
1. نام و نام خانوادگی
2. شماره تلفن همراه (جهت دریافت شارژ)

 

نحوه دریافت جوایز نفرات 21م تا 200م متعاقبا اعلام خواهد شد.

 

 • لیست نام کاربری نفرات 21 تا 200 مسابقات دربی 85:
  رتبه تلفن مبلغ جایزه (تومان)
  21 9202181300 شارژ 10/000 تومانی
  22 9026674680 شارژ 10/000 تومانی
  23 9187004908 شارژ 10/000 تومانی
  24 9172375650 شارژ 10/000 تومانی
  25 9389441401 شارژ 10/000 تومانی
  26 NULL شارژ 10/000 تومانی
  27 NULL شارژ 10/000 تومانی
  28 9124852334 شارژ 10/000 تومانی
  29 9035149969 شارژ 10/000 تومانی
  30 9366278894 شارژ 10/000 تومانی
  31 NULL شارژ 10/000 تومانی
  32 9152467622 شارژ 10/000 تومانی
  33 9339160025 شارژ 10/000 تومانی
  34 9012898719 شارژ 10/000 تومانی
  35 9032057644 شارژ 10/000 تومانی
  36 9381194345 شارژ 5/000 تومانی
  37 9336017816 شارژ 5/000 تومانی
  38 NULL شارژ 5/000 تومانی
  39 9383607153 شارژ 5/000 تومانی
  40 9211429330 شارژ 5/000 تومانی
  41 NULL شارژ 5/000 تومانی
  42 9372906966 شارژ 5/000 تومانی
  43 9388656514 شارژ 5/000 تومانی
  44 NULL شارژ 5/000 تومانی
  45 9395454132 شارژ 5/000 تومانی
  46 9128318893 شارژ 5/000 تومانی
  47 9037417260 شارژ 5/000 تومانی
  48 9355944157 شارژ 5/000 تومانی
  49 9014797722 شارژ 5/000 تومانی
  50 9212395046 شارژ 5/000 تومانی
  51 9149687765 شارژ 2/000 تومانی
  52 NULL شارژ 2/000 تومانی
  53 9106522199 شارژ 2/000 تومانی
  54 9160605744 شارژ 2/000 تومانی
  55 NULL شارژ 2/000 تومانی
  56 9194746250 شارژ 2/000 تومانی
  57 9367348378 شارژ 2/000 تومانی
  58 9185434006 شارژ 2/000 تومانی
  59 NULL شارژ 2/000 تومانی
  60 9152658007 شارژ 2/000 تومانی
  61 9198460238 شارژ 2/000 تومانی
  62 9305493149 شارژ 2/000 تومانی
  63 9168251503 شارژ 2/000 تومانی
  64 9010857014 شارژ 2/000 تومانی
  65 9019935912 شارژ 2/000 تومانی
  66 NULL شارژ 2/000 تومانی
  67 9396404912 شارژ 2/000 تومانی
  68 9012330068 شارژ 2/000 تومانی
  69 9140860267 شارژ 2/000 تومانی
  70 9902107502 شارژ 2/000 تومانی
  71 NULL شارژ 2/000 تومانی
  72 9369337503 شارژ 2/000 تومانی
  73 NULL شارژ 2/000 تومانی
  74 9111127625 شارژ 2/000 تومانی
  75 9192961911 شارژ 2/000 تومانی
  76 9358011132 شارژ 2/000 تومانی
  77 9157687687 شارژ 2/000 تومانی
  78 9308705534 شارژ 2/000 تومانی
  79 9191836278 شارژ 2/000 تومانی
  80 903179497