۳ گل در برابر ۳ دروازه بان توسط آلوین مارتین

گل اول او در برابر مارتین توماس به ثمر رسید کسی که دروازبان اصلی تیم محسوب میشه , ولی بعد از مصدومیت او که باعث بیرون رفتن او شد کریس هدورث مدافع به جای توماس در درون دروازه قرار گرفت و مارتین آلوین گل دوم خود را وارد دروازه هدورث کرد ولی این پایان کار نبود و با مصدومیت هدورث پتر باردزلی جانشین او شد و آلوین گل سوم خود را نیز وارد دروازه باردزلی کرد ؛ در نهایت چکش ها این بازی را باا نتیجه ۸ بر ۱ به سود خود به پایان رساندند

از نظر خود صرف نظر کنید

لطفا نام خود را وارد نمایید
لطفا نظر خود را وارد کنید