پرتکرارترین نام های فصل ۲۰۱۰/۲۰۱۱


دانستنیهای_فوتبالی
دیوید و جیمز هر کدام به ترتیب با ۱۴ و ۱۱ بار تکرار پر تکرار ترین نام ها در فصل ۲۰۱۰/۲۰۱۱ بود با این حال این اولین فصلی بود که دیوید جیمز در آن بازی نکرد

از نظر خود صرف نظر کنید

لطفا نام خود را وارد نمایید
لطفا نظر خود را وارد کنید