دربی 96

در چند قدمی دربی…

رویداد دربی 96 از بامداد روز 7 اسفند آغاز شده و تا لحظه شروع بازی (ساعت 5:20 روز 10 اسفند) ادامه خواهد داشت. جوایز این دوره از مسابقات در جدول زیر قابل مشاهده است.

توجه داشته باشید که فقط مسابقات انجام شده در قسمت رویداد دربی 96 در این رقابت­ها تاثیر داده می­شوند.

به امید موفقیت و پیروزی شما.

رتبه

جایزه

نفر اول

یک دستگاه فبلت

نفر دوم

200 هزار تومان

نفر سوم

100 هزار تومان

از نظر خود صرف نظر کنید

لطفا نام خود را وارد نمایید
لطفا نظر خود را وارد کنید